balansräkning

balansräkning
s (-en, -ar) EKON sammanställning av ett bolags tillgångar, skulder och egna kapital. Kort aktuell sammanfattning av bolagets ekonomiska status

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aktivsida — s ( n) EKON tillgångssidan i en balansräkning, aktiva …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • balansomslutning — s ( en, ar) EKON i ett bolags balansräkning summan av skuldsidan el. tillgångssidan …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bokslut — s ( et, bokslut) EKON vid slutet av en redovisningsperiod det att avsluta alla konton i bokföringen och sammanställa tillgångar och skulder i en balansräkning och under denna intäkter och kostnade …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”